PočetnaO zubimaPreventivaDjecaMeka tkivaParodontologijaBolesti zubaHirurgijaProtetikaOrtodoncijaF.A.Q.ZanimljivostiLinkoviO meni
 

Sadržaj:
Osnovne mjere
Dodatne mjere
Fluor
 
Fluor - Vaša zaštita od karijesa (205 kb)
Nicanje zuba (197 kb)
Zubi Vašeg djeteta (608 KB)
Zubi Vaseg djeteta - uvod
Zubi Vaseg djeteta - odojče
Zubi Vaseg djeteta - od 1. do 5. godine
Zubi Vaseg djeteta - od 6. do 12. godine
 
Rečnik nepoznatih izraza
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Preventivna stomatologija

Preventivna stomatologija se, kao što joj i samo ime kaže, bavi prevencijom tj. sprečavanjem nastanka oboljenja zuba i mekih tkiva u predjelu usta. Vodeći se narodnom izrekom "Bolje spriječiti nego liječiti", stomatolozi se zalažu da, u okviru svojih mogućnosti, što više doprinesu prevenciji nastanka ovih oboljenja. Ovdje se prije svega misli na prevenciju karijesa, koji, kao najrasprostranjenije oboljenje, predstavlja primarni cilj preventivne stomatologije. U tu svrhu upotrebljavaju se brojne mjere koje se sprovode ili na individualnom nivou (sprovodi ih svaki pojedinac, kao npr. pranje zuba) ili na opštem nivou (sprovodi ih zajednica, kao npr. fluorizacija vode).

Osnovne mjere prevencije oboljenja usne duplje jesu one mjere koje treba da sprovodi svaki pojedinac i za koje ne treba znanje i iskustvo. U ove mjere prije svega spada:

Lična higijena Pravilna ishrana

Lična higijena u prevenciji oboljenja u ustima prije svega podrazumijeva pravilno i redovno pranje zuba. Jedino se na ovaj način sa sigurnošću mogu spriječiti oboljenja tvrdih zubnih tkiva tj. karijesa i njegovih komplikacija. Plak, koji se stvara poslije svakog obroka, nagomialava se i dovodi do stvaranja karijesa. Mehaničkim čišćenjem tj. pranjem zuba se on uklanja, čime se sprečava nastanak karijesa. Pravilnu tehniku pranja zuba možete pogledati ovdje.

Pravilno i dobro razvijeni organizam daje najbolju zaštitu svim tkivima u usnoj duplji. Dobro mineralizovani zubi predstavljaju mnogo bolju osnovu za očuvanje njihovog zdravlja pa je samim tim i prevencija karijesa umnogome olakšana. Pod pravilnom ishranom se, pored unošenja odgovarajućih količina minerala i vitamina, podrazumijeva i pravilna dijeta tj. njihov ishrana ne bi trebala da se bazira na ugljenim hidratima.

Na vrh

Pod dodatnim mjerama se podrazumijevaju sve one mjere koje se sprovode sa ciljem da se spriječi neko specifično oboljenje tj. karijes, ortodontske anomalije i oboljenja mekih tkiva i parodoncijuma. Osim ovih mjera prevencije, odnosno sprečavanja nastanka, ovdje spadaju i mjere sanacije, odnosno liječenja, već postojećih oboljenja i anomalija sa ciljem prevencije nastanka drugih ili napredovanja postojećih oboljenja.

Zalivanje fisura - predstavlja veoma efikasan način prevencije karijesa na bočnim zubima. Preporuka je da se ova preventivna mjera radi u uzrastu od 6 godina, i to neposredno nakon nicanja prvih stalnih molara kao i nakon nicanja ostalih bočnih zuba. Veoma je važno ovo odraditi neposredno nakon nicanja kako bi se mogućnost stvaranja karijesa smanjila na najmanju moguću mjeru.

Sama procedura nije mnogo zahtjevna i traje svega 15-ak minuta. Zub se prvo pripremi što podrazumijeva uklanjanje mekih naslaga posebnom vrstom paste i nagrizanje grizne površine zuba kiselinom (čime se omogućava vezivanje zalivača za zub). Nakom toga se, na tako pripremljeni zub, nanosi zalivač koji se vezuje posebnom lampom. Sam zalivač, nakon postavljanja na zub, u malim količinama ispušta fluor koji sprečava nastanak karijesa.

Izgled zuba prije zalivanja Izgled zuba nakon zalivanja

Zalivanje fisura predstavlja veoma efikasan i jednostavan način prevencije karijesa. Čuvanje stalnih molara od karijesa ima veliki značaj jer rani gubitak ovih zuba (kao posledica komplikacija nastalih od karijesa) dovodi do nastanka ortodonstskih anomalija. Naglašavam da jednom zaliveni zubi nisu otporni na karijes do kraja života. Vremenom se zalivač skida sa zuba te ga je zbog toga potrebno sa vremena na vrijeme mijenjati (jednom u nekoliko godina). Takođe naglašavam da zaliveni zubi nisu 100% otporni na karijes tj. i pored toga što su zaliveni, ove zube treba i dalje svakodnevno prati.

Prevencijom i liječenjem nastalih ortodontskih anomalija bavi se prije svega ortodoncija. Iako su neke ortodontske anomalije genetski predisponirane (predodređene), veliki broj anomalija javlja se usled ranog gubitka zuba i loših navika djeteta. Upravo zbog treba preduzeti mjere kojima će se spriječiti njihov nastanak. Nešto više o ovim mjerama možete pročitati ovdje.

Na vrh

Fluor je hemijski elemnt koji, u malim količinama, sprečava nastanak karijesa. Ovu ulogu fluor ostvaruje tako što se ugrađuje u gleđ zuba. Tako stvorena gleđ je mnogo otpornija na karijes od "obične" gleđi.  Pri unošenju fluora najvažnije je da se on uzima u tačno određenim (malim) količinama. Preveliko onošenje dovodi do neželjenih efekata i trovanja organizma.

Prema najnovijoj preporuci od strane Evropske akdemije dječijih stomatologa, unos fluora vr[i se lokalnom aplikacijom fluora. Ovo se postiže redovnim pranjem zuba pastama koje sadrže odgovarajuću količinu ovog zaštitnog elementa. Preporuka je da se samo djeci, koja su visoko rizična za nastanak karijesa, daju tablete fluora, kao dodatna prevencija od nastanka kvara zuba.

Fluorisanje se dijeli na dva načina. Prvi način je sistemski, kada se fluor unosi u organizam gdje se, putem krvi, raznosi po istom i lokalni, gdje se fluor direktno nanosi na zube.

Sistemsko unošenje fluorida je najbolji način da se ugradi dovoljna količina fluora u strukturu zuba. Ono se izvodi, kao što je već rečeno, unošenjem fluora u organizam. Metode tj. načini unšenja mogu biti putem:

1. Fluorisanje vode - predstavlja najbolji način "masovne" fluorizacije stanovništva. Fluorizacijom vode u gradskom vodovodu se omogućava da svi njeni korisnici unose dovoljne količine fluora u organizam. Na žalost, iako najbolji i najefektivniji način, fluorizacija vode se u većini gradovima ne vrši. Zbog toga stomatolozi preporučuju unošenje dovoljne količine fluora individualno.

2. Fluorisanja mlijeka i soli - predstavlja takođe jedan od načina masovne fluorizacije. Iako ovakvi načini predstavljaju samo dodatnu mjeru (a ne osnovnu) na žalost ni oni se ne upotrebljavaju.

3. Fluor tableta - što predstavlja možda i najsigurniji način unošenja optimalne količine fluora u organizam. Vrijednosti tj. količina fluora koja treba da se unosi određuje se prema nivou fluora u gradskom vodovodu. Kako, na žalost, u većini vodovoda nivo fluora je ili blizu ili jednak nuli, to se količina fluora koju djeca trebaju unositi može vidjeti iz ove tabele (izvor: American Academy of Pediatric Dentistri, 1998).

Fluorogal tablete (0,25 i 1 mg) se koriste za unošenje odgovarajuće količine fluora u organizam

UZRAST KONCENTRACIJA FLUORA U VODI ZA PIĆE
<0,3 mg/L 0,3 - 0,6 mg/L >0,6 mg/L
6 mjes. - 2 god. 0,25 0 0
3 god. - 5 god. 0,5 0,25 0
6 god. - 16 god. 1,0 0,5 0

VAŽNA NAPOMENA: Fluor je veoma toksičan materijal i unošenje veće količine može dovesti do sistemskog trovanja. Prvi znaci trovanja su mučnina, proliv i povraćanje. Ukoliko primjetite ove prva mjera jeste dati djetetu da pije mlijeko. Kalcijum iz mlijeka se veže za fluor i tako onemogućava njegovu dalju resorpciju.

Lokalna aplikacija fluora se najčešće radi kao dodatna mjera prevencije karijesa kao i kod pacijenata rizika. Postoje nekoliko načina lokalne fluorizacije, od kojih neke mogu sprovoditi sami pacijenti a neke stomatolozi.

1. Paste za zube - su najviše rasprostranjen materijal za lokalno nanošenje floura. Kao što je svima poznato, upotrebljava ga pacijent lično. Paste su, uz pranje zuba, osnovni i najefikasniji metod prevencije karijesa. Zbog toga djecu treba od ranih uzrasta naučiti da svakodnevno i redovno peru zube. Nešto više o pravilnoj tehnici pranja zuba možete pročitati ovdje.

2. Gelovi i rastvori sa fluorom - mogu biti kako za svakodnevnu upotrebu (sa malom koncentracijom fluora) tako i isključivo za profesionalnu upotrebu (sa velikom koncentracijom fluora). Ove prve upotrebljava sam pacijent, svakodnevno, poslije pranja zuba. Ovakvi rastvori mogu se nabaviti u većini apoteka. Sa druge strane, preparati sa visokim nivoom fluora upotrebljavaju samo stomatolozi i oni se nanose na zube od nekoliko puta godišnje do jednom u nekoliko godina (što zavisi od koncentracije fluora).

3. Materijali sa fluorom - koji se koriste u stomatologiji takođe predstavljaju jedan od načina fluorizacije zuba. Najviše rasprostranjeni su glas-jonomer cementi i zalivači zuba. Glas-jonomer cementi se koriste kao materijal za ispune. Tokom vremena oni ispuštaju fluor i na taj način sprečavaju nastanak zuba. Nešto više o njima možete pročitati ovdje. Zalivači zuba su opisani iznad.

Na vrh
 

Rečnik nepoznatih izraza

Početna

 

 
 

Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | Design by Miloš Radulović