PočetnaO zubimaPreventivaDjecaMeka tkivaParodontologijaBolesti zubaHirurgijaProtetikaOrtodoncijaF.A.Q.ZanimljivostiLinkoviO meni

 

 

 

  

 

 

 

Endodoncija
   

Kada dođe do zapaljenja pulpe, nastanka procesa na vrhu korijena ili oštećenja pulpe jedini način da se spriječi gubitak zuba jeste da se ukloni zapaljena ili mrtva pulpa. U endodonciji postoje dvije tehnike uklanjanja pulpe, i to mortalna (mrtva) i vitalna (živa). Razlika između ove dvije tehnike je u tome što se u mortlnoj tehnici pulpa mora prvo umrtviti pa tek onda ukloniti dok se kod vitalne taj postupak preskače i pulpa se uklanja "na živo" (pod anestezijom, naravno).

Postupak endodontskog uklanjanja pulpe se može podijeliti na četiri koraka, i to na:
   - 1. korak ili pristupanje pulpi zuba,  - 2. korak ili uklanjanje pulpe zuba,
   - 3. korak ili čišćenje kanala korijena zuba i  - 4. korak ili punjenje kanala zuba.
 

1. Korak

U ovoj fazi stomatolog treba da napravi dobar pristup pulpi zuba, kako bi omogućio lakši i precizniji rad. To se postiže odgovarajućim svrdlima. Pristupni otvor na zubu se pravi na griznoj strani kod bočnih zuba dok se na prednjim zubima on pravi na nepčanoj ili jezičnoj strani.

2. Korak

Kada se omogući dobar pristup pulpi zuba pristupa se uklanjanju same pulpe. To se postiže posebnim iglama, koje su nazubljene u suprotnom smjeru od smjera uvođenja igle u kanal. Tako, kada se izvlače iz kanala one tim zubcima kače tkivo pulpe i tako ga izvlače.

3. Korak

Poslije uklanjanja pulpe zuba ostaju kanali koji su inficirani i nepravilnog oblika. Da bi se ti kanali uspješno napunili neophodno ih je preoblikovati. U te svrhe koriste se posebne igle koje imaju izgled malih burgija. Ručnim ili mašinskim okretanjem ovih igala kanali se ujedno šire i preoblikuju i tako omogućavaju sigurnije punjenje kanala zuba.

4. Korak

Kada se kanali prošire i očiste oni se ispiraju. Ovim se uklanjaju ostaci nastali prilikom širenja istih. Kanali se zatim pune posebnim pastama koje trebaju da ih zapečate i time onemoguće ulazak bakterija i stvaranje novih infekcija. Nakon punjenja kanala zub se zatvara odgovarajućim ispunom tj. plombom.

Na vrh

Bolesti zuba

Rečnik nepoznatih izraza

Početna

 

2007 Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | Design by Miloš Radulović