PočetnaO zubimaPreventivaDjecaMeka tkivaParodontologijaBolesti zubaHirurgijaProtetikaOrtodoncijaF.A.Q.ZanimljivostiLinkoviO meni

 

 

 

 

 

Autor:

OPŠTE INFORMACIJE

Autor

Ime:
Miloš
Prezime:
Radulović
Rođen:
18.04.1980. godine
Mjesto rođenja:
Podgorica, Crna Gora
Zvanje:
Doktor stomatologije - specijalista
Čin:

 

Poručnik  
   

OBRAZOVANjE

Osnovna škola:

I-VII razred završio u OŠ "Maksim Gorki" a VIII u OŠ "Štampar Makarije" u Podgorici.

Srednja škola:
Srednja medicinska škola (smjer zubni tehničar) u Podgorici.
Fakultet:

I godinu završio na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Srpskog Sarajeva u Foči, a ostatak (od II do VI godine) na Medicinskom fakultetu - odsjek stomatologija Univerziteta u Nišu. Studije završio sa prosječnom ocjenom 8,14. Dana 15.XII 2006. godine uspješno  odbranio diplomski rad (na temu "Keramičke krunice - vrste, indikacije, kontraindikacije, specifičnosti preparacije") sa ocjenom 10 i tako stekao visoko stručno obrazovanje i zvanje Doktora stomatologije.

Specijalističke studije:
Školske 2011/12 godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao akademske specijalističke studije, smjer Oralna Implantologija. 24. decembra 2012 uspješno odbranio završni rad (na temu "Preimplantna procena gustine kosti primenom Cone-beam kompjuterizovane tomografije"), čime je stekao zvanje Doktor stomatologije - specijalista.
Stručna usavršavanja (kongresi, seminari, simpozijumi):
- seminar: "Moderni aspekti laseroterapije u stomatologiji", Niš, Srbija
- 13th Congress of the Balkan Stomatological Society, Limasol, Kipar
- kongres: "I Akademija za estetsku stomatologiju Srbije", Beograd, Srbija
- seminar: "Mogućnosti savremene stomatologije u restauraciji zuba", Herceg Novi, Crna Gora
- simpozijum: "Kompozitni materijali u stomatologiji", Podgorica, Crna Gora
- seminar: "3M ESPE materijali - izazovi i rešenja moderne stomatologije", Podgorica, Crna Gora
- radionica: "Research Management Training", Stokholm, Švedska
- naučni skup: "Dostignuća i stremljenja u stomatologiji", Beograd, Srbija
- simpozijum:"Problemi koje rešavamo u određivanju apeksne granice preparacije kanala korijena", Beograd, Srbija
- simpozijum:"High tech dentistry show", Podgorica, Crna Gora
- simpozijum:"Genijalno, jednostavno - dental implant", Podgorica, Crna Gora
- internacionalna vojno-medicinska vježba "MEDCEUR 2010", Danilovgrad, Crna Gora

KARIJERA

U februaru 2007. godine, ukazom Pretsjendnika Republike Crne Gore, proizveden u potporučnika Vojske Crne Gore. Decembra 2007. uspješno završio Kurs opšte osnovne obuke za oficire, i tako se svrstao među prve oficire koje je proizvela i obučila Vojska Crne Gore. Odukom Savjeta za odbranu i bezbjednost dana 06.02.2010. godine unaprijeđen je u čin poručnika.

Staž:

Staž započeo 04.03.2007. Prvu polovinu staža odradio u Centru Vojno Medicinskih Ustanova u Meljinama, dok je drugu polovinu odradio u Vojno-medicinskom centru i Kliničko-bolničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Državni ispit položio 22.septembra 2008. godine.

U periodu od februara 2007 do decembra 2012 radio u Vojsci Crne Gore.

Od januara 2013. radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Dr Branko V Pejić" u Beogradu.
 
Hobi:

Veliki ljubitelj fotografije. Član je fotokluba "PhotoCG" sa kojima redovno organizuje brojne fotoizlete u različitim djelovima Crne Gore. Neke od njegovih fotografija možete vidjeti klikom na dolje postavljeni link:

 

KONTAKT

 E-mail: Mobilni telefon:
milos@mojstomatolog.net +382(0)67-645-354
radmilos@t-com.me   +381(0)62-849-07-87
 

Na vrh

Početna

 

Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | Design by Miloš Radulović